9 แหล่งท่องเที่ยวสวย หลงรัก… วิถีเมืองแป้

ชวนไปเที่ยวเมืองแพร่ เมืองสวยงดงามแห่งดินแดนล้านนาตะวันออก และ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 1

สถานที่ท่องเที่ยวแพร่ แนะนำที่เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus (3)

1.พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ

ตั้งอยู่บนถนนแพร่-ลอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง เป็นสถานที่จัดแสดงผ้าโบราณของชาวไทยล้านนา เป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากอดีต ผ้าโบราณในพิพิธภัณฑ์ โกมลผ้าโบราณ มีอายุ กว่า 200 ปี จำนวนมากบอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 4

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 5

2.วัดศรีดอนคำ

เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมือประมาณ พ.ศ. 1078 ได้รับการบูรณะหลายครั้งมีฐานเป็นปูนส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทองภายในวัดมีหอไตรเป็นแหล่งรวบรวมคัมภีร์ต่างๆและพระพุทธรูปศิลปะพม่าที่ทำมาจากไม้ เรียกว่า พระเจ้าพร้าโต้

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 2

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 3

3.วัดสะแล่ง

เป็นวัดที่รวบรวมสถาปัตยกรรมหลากหลายทั้งพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางลีลาพิพิธภัณฑ์ รวบรวมของพื้นบ้านและรอยพระพุทธบาท คู่สลงหลวง (ขันน้ำทำด้วย สำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ)

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 7

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 6

4.วัดจอมสวรรค์

เป็นวัดไทยใหญ่สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นระดับประดาลวดลายฉลุ อารามเป็นไม้สักใช้เป็นทั้งโบสถ์ วิหาร แบะกุฏิ ภายในอารามแสดงให้เห็นฝีมือการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงเพดานและเสาฉลุไม้ประดับ กระจกสีงดงาม

5.บ้านศิลปินแห่งชาติแม่ประนอม ทาแปง

ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขา ทัศนศิลป์ด้านประณีตศิลป์-ศิลป์ทอผ้าศูนย์การเรียนรู้ผ้าเมืองลองและการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง ผ้าทอตีนจก เป็นงานผีมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีความประณีตสวยงาม ทอด้วยผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดยเน้นสีดำแดงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

6.บ้านประทับใจ

ตั้งอยู่ตำบลป่าแมต สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช่เวลาสร้างทั้งหมด 5 ปี สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังใช้ไม้สักท่อนใหญ่เป็นเสาบ้านรวม 130 ต้น อายุประมาณ 300 ปี ตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ หลังคามีหน้าจั่วประดับด้วยกาแล มีร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึกและอาหารบริการ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าคนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 8

7.หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง

เป็นชุมชนไทยพวนที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงขวางสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ประมานปี พ.ศ. 2340 -2350 มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณกำแพงเมืองแพร่ทางทิศเหนือด้านประตูยั้งม้า แล้วได้ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านทุ่งโฮ้ง ในปัจจุบันนับเป็นแหล่งผลิตเสื้อหม้อห้อที่มีชื่อเสียงของประเทศ

ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาด plus 9

8.วัดพระธาตุดอยเล็ง

เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในบรรดาพระธาตุทั้งหมดในจังหวัดแพร่ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์และภูมิประเทศของจังหวัด สามารถมองเห็นได้ถึง 3  อำเภอ คือ อำเภอสูงเม่น อำเภอแพร่ อำเภอร้องกวาง สร้างโดยขุนลั๊วะอ้ายก้อม ชาวเมืองแพร่ได้เรียกชื่อว่า พระธาตุดอยเล็ง เล็งเป็นภาษาถิ่นเหนือ ในภาษากลางหมายถึง จ้อง มอง ดู

9.วัดสระบ่อแก้ว       

เป็นวัดแบบศิลปะพม่าแบบสวยงามแปลกตาทั้งศาลาการเปรียญโบสถ์และเจดีย์มีพระพุทธรูปหินอ่อนทรงเครื่องแบบพม่า สร้างอย่างสวยงามวิจิตรพิสดารมากสร้างโดยชาวพม่าที่เข้ามาค้าขายและเป็นลูกจ้างของบริษัทอิสต์เอเซียติก แล้วตั้งชุมชนและรกรากในจังหวัดแพร่