10 ที่เที่ยวยอดนิยม จ.สระแก้ว เมืองต้องห้ามพลาด Plus

สระแก้ว เมืองท่องเที่ยวสุดชายแดนตะวันออก มีเสน่ห์น่าหลงใหลเพียงใด เรามี 10 ที่เที่ยวสวยๆ มาแนะนำ

แนะนำที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด Plus พลัส สระแก้ว

1.ปราสาทสด๊กก๊อกธมhttp://traveleastthailand.com/

โบราณสถานประเภทหินแบบศาสนสถานฮินดูปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงตามลักษณะศิลปะเขมรแบบคลัง-บาปวนในช่วงพุทธศวรรษที่ 15-16 ผังปราสาทด้านนอกเป็นกำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแดง ยาวราว 127 เมตร มีทางเข้าหลักคือโคปุระหรือซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกสร้างด้วยหินทราย ผ่านโคปุระเข้ามาจะพบคูน้ำรูปตัวยูล้อมปราสาท กว้างราว 20 เมตร

ถัดเข้าไปเป็นระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาท ยาวราว 42.5 เมตร มีโคปุระอยู่กึ่งกลางกำแพงระเบียงคดทั้งสี่ด้าน ปราสาทนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้วยความเชื่อของขอมที่ว่า ทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งพลังแสงสว่างและสิริมงคล ส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความตาย

นอกจากนี้ผังปราสาทยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาฮินดู โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่กึ่งกลางล้อมด้วยห่วงน้ำมหึมา ปรางค์ประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยเสาเป็นปริมณฑลบ่งบอกว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ด้านหน้าปรางค์ประธานบริเวณมุมระเบียงคดเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยสองหลัง สันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บตำราคัมภีร์

ที่ตั้ง : บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตำบลโคกสูง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

2. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

“กาสรกสิวิทย์” เป็นชื่อโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนทั่วๆ ไปตามที่ใคร ๆ เคยเห็น แต่เป็นโรงเรียนที่สอนคนและควายให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ตามวิถีของเกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่ายและพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้น้อมนำวิธีเกษตรพอเพียงมาปรับใช้ภายในบริเวณโรงเรียนด้วย โดยมีการแบ่งพื้นที่ 30-30-30-10 เป็นพื้นที่เพาะปลูก สระน้ำเพื่อการใช้สอย และพื้นที่ทำนา อย่างละ 30 ส่วน รวม 90 ส่วน และพื้นที่พักอาศัย 10 ส่วน

ภายในพื้นที่โรงเรียนยังมีโรงเรือนแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ทำนา ที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งทำขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และแปลงนาจะปลูกข้าวในระยะต่างๆกัน เพื่อให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมได้เห็นข้าวในระยะเติบโตที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีที่พักที่ทำจากดินเป็นที่พักของผู้ฝึกอบรมและวิทยากร เพื่อการสัมผัสวิถีชาวนาอย่างแท้จริง

ที่ตั้ง : 999 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

3.ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยคล้ายเพชรประดับมุก อากาศในถ้ำถ่ายเท เย็นสบาย มีไฟฟ้าแสงสว่างภายในถ้ำมีห้องโถงสำหรับถ่ายภาพ 4 จุดได้แก่ ประตูสู่ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ ห้องมุกประดับเพชรและประตูสู่ปราสาทถ้ำ นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก เช่น ต้นโมกราชินี กวาวเครือ สลัดได

บนเส้นทางเดินป่าระยะทาง 300 เมตร มีฝูงค้างคาวและลิงป่าอาศัยอยู่ใกล้ถ้ำเส้นทางเดินจากเชิงเขาไปสู่ทางเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทองนั้นจัดว่าได้รับการปรับแต่งให้เดินได้สะดวกอยู่พอสมควรสำหรับถ้ำเพชรโพธิ์ทองนั้นจัดว่าเป็นถ้ำขนาดกลาง  ลวดลายบนผนังของถ้ำซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำที่ขังตามธรรมชาติ  อยู่ในแอ่งด้านบนเขา เกิดเป็นสนิมซึมผ่านทะลุผนังออกมาเป็นดวงๆ คล้ายใบโพธิ์ จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

ส่วนด้านในสุดในห้องสุดท้าย จะพบกับหินงอกที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูป ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นที่ชุมนุมของเทวดา จึงมีผู้ที่ศรัทธามาขอพรกันมาก

ที่ตั้ง: อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

4.วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ 

ตั้งอยู่บนเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่สามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน เป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ อายุราว 2-4 พันปีโดยมีเขาฉกรรจ์เป็นลูกใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลาง มีภูเขามิ่งอยู่ด้านซ้าย และเขาผา อยู่ด้านซ้ายและขวาตั้งตระหง่านอยู่ริมทางซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมได้อย่างง่ายดาย

และบริเวณเชิงเขาเป็นสวนรุกขชาติใช้เป็นสถานที่ปลูกป่าของกรมป่าไม้ บริเวณเขาฉกรรจ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของ “วัดถ้ำเขาฉกรรจ์” ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ ที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2533 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และมีบันไดประมาณ 300ขั้น เพื่อขึ้นไปยังยอดเขาจุดชมวิว

มีถ้ำที่สำคัญ คือ ถ้ำเขาทะลุ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และจุดชมวิว เมื่อปีนขึ้นไปบนถ้ำ จะมองลงไปเห็นวิวสวยงาม เพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอเขาฉกรรจ์ได้อย่างชัดเจน

ที่ตั้ง : ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

5.วัดนครธรรม

วัดนี้เป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ หลวงพ่อขาวหรือ หลวงพ่อปูน   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี่ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี  พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และ สูง 199 เซนติเมตร  หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อปูน  มีชื่อเสียงด้านอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์

โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกในปีพ.ศ.2468 ในขณะอัญเชิญมีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น  พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน  พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก  จึงเป็นเรื่องกล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจนปัจจุบัน  ทางวัดนครธรรมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสักการะทุกวัน  ไม่มีวันหยุด

ที่ตั้ง : ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

6. อุทยานแห่งชาติปางสีดา

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยผืนป่า ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด จึงเหมาะแก่การมาศึกษาเรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง

ภายในเขตอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 800 เมตร เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 8 เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกผาตะเคียน อยู่ห่างจากน้ำตกปางสีดาประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหน้าผาสูง 20 เมตร

ในช่วงฤดูฝน สายน้ำจะไหลทิ้งตัวลดหลั่นเป็นชั้นๆดูสวยงามมาก เหมาะสำหรับเดินชมธรรมชาติทุ่งหญ้าบุตาปอด เป็นทุ่งหญ้าที่มีสัตว์ป่าจำนวนมากเข้ามาอาศัยหากิน เหมาะสำหรับศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า

จุดชมวิว ลักษณะเป็นหุบเขากว้าง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ใช้เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้เป็นอย่างดีน้ำตกแควมะค่า ตั้งอยู่ลึก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินป่า และบริเวณใกล้เคียงกันยังมีน้ำตกรากไทรน้อยด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

7.อ่างเก็บน้ำพระปรง

อ่างเก็บน้ำพระปรงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุมากถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร  จนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเขื่อนประจำจังหวัดสระแก้วเลยทีเดียวอ่างเก็บน้ำพระปรงเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน้ำพระปรงสร้างขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ให้ช่วยกั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ทั้งนี้ด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์อ่างเก็บน้ำพระปรงจึงกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด  ทำให้ชาวบ้านแถวนี้ หลังจากว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนา ก็ได้มาหารายได้เสริมด้วยการจับปลาขาย

เสน่ห์ของอ่างเก็บน้ำพระปรงอยู่ที่การได้นั่งเรือล่องแพชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ตกปลา ดูนกป่า นกทุ่ง นกน้ำนานาชนิด โดยเฉพาะนกน้ำขนาดใหญ่ที่หา ยากใกล้สูญพันธุ์อย่าง “นกอ้ายงั่วหรือนกงู” ที่มีรายงานการพบนกชนิดนี้มากถึง 70-100 ตัว ถือเป็นแหล่งหากินของนกงูที่ใหญ่ที่สุดของไทย

ที่ตั้ง : ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

8.ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคงความสำคัญมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลังคือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และปรางค์ทิศใต้ แต่คงเหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือและวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2478 ปราสาทเขาน้อยจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร และมีการสำรวจขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น โบราณวัตถุทำจากโลหะ  เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น และค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทเรียกว่า จารึกเขาน้อย และทับหลังหินทรายอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12

ศิลาจารึกระบุมหาศักราช  559 ตรงกับ พ.ศ. 1180 ซึ่งเป็นจารึกที่ระบุศักราชเก่าที่สุดในประเทศ โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ได้จากการขุดค้นปัจจุบันเก็บรักษาและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ที่ตั้ง : บ้านคลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

9. ละลุ อช.ตาพระยา

“ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” มีพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ละลุเกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน

ในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไป เรื่อยๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน และในบางพื้นที่ก็จะมีละลุที่มีสีน้ำตาลทองตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าวกลางพื้นที่ทำนาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมากจนได้รับขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยเลยทีเดียว

นักท่องเที่ยวที่สนใจอยากชมปรากฏการณ์ธรรมชาติละลุจะ ต้องจอดรถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการยุบตัวและเสียหายจากการขับรถเข้าไปเอง ให้กับ แต่จะมีการให้บริการรถอีแต๊กของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปชมละลุ และจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมถึงยุวมัคคุเทศก์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของละลุอีกด้วย

ที่ตั้ง : บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

10.ตลาดโรงเกลือ

ปัจจุบันตลาดโรงเกลือมีพื้นที่ถึง 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 3 ตลาดเบญจวรรณ และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ รวมแล้วมีร้านค้ามากกว่า 3,000 ร้าน

นักท่องเที่ยวจึงต้องใช้เวลานานหากต้องการจะเลือกซื้อของได้ทั่วทั้งตลาด ด้วยเหตุนี้จึงมีการบริการให้เช่าจักรยานสำหรับให้นักท่องเที่ยวขี่ภายในตลาด และมีบริการรถลากของ ราคาแล้วแต่ตกลง

ที่ตั้ง : 449-450 ถ.กม.5 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว