โปรดอย่าคิดว่า “แพร่” เป็นแค่ทางผ่าน

“แพร่” เมืองท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดแห่งดินแดนล้านนาตะวันออก (น่าน Plus แพร่) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นนครรัฐอิสระมาก่อนเช่นเดียวกับน่าน

ที่ถือเป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้องกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วัดวาอารามอันสวยงาม และความเป็นมิตรน่ารักของผู้คน ซึ่งเชื่อได้ว่า หากใครได้มาเยือนที่แห่งนี้ จะตกหลุมรักเมืองแพร่ เมืองเล็กๆ แห่งนี้ได้ไม่ยาก

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 26

แพร่ ยังได้ชื่อว่า “เป็นประตูเมืองแห่งล้านนาตะวันออก” เพราะเป็นทางผ่านสำหรับการเดินทางขึ้นสู่จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย รวมถึงเส้นทางรถไฟที่มีสถานีรถไฟเด่นชัย เป็นชุมทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีสนามบินประจำจังหวัด ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางแบบนี้ ทำให้หลายๆครั้ง เมืองแพร่ ถูกมองว่าเป็นแค่ “ทางผ่าน” ไปแบบเลี่ยงไม่ได้

แต่ที่จริงแล้ว แพร่นั้นมีความน่าสนใจและมีเสน่ห์มากกว่าที่หลายๆคนคิด เป็นเสมือนเพชร ที่รอการเจียระไนอย่างถูกวิธี จึงจะงดงามและทรงคุณค่า

ที่นี่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี มีทั้งวัดวาอารามที่สวยงามและเก่าแก่ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม หลบซ่อนสายตาอยู่เป็นจำนวนมาก และหลายๆสถานที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร

ตามมาครับ ไปเที่ยวเมืองแพร่ด้วยกัน แล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้ว “เมืองแพร่” ไม่ใช่แค่ทางผ่าน…ป่ะไปดูกันว่ามีที่เที่ยวที่ไหนกันบ้าง

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 5

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 19

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 13

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 1

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 25

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 16

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 15

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 17

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 14

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 2

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 8

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 10

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 4

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 6

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 22

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 3

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 21

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 24

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 9

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 12

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 11

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 20

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 23

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 7

โปรดอย่าคิดว่า แพร่ เป็นแค่ทางผ่าน ที่เที่ยวแพร่ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส 18

หากใครได้มาเยือนเมืองล้านนาตะวันออกสักครั้ง จะต้องตกหลุมรักเมืองแพร่ เมืองเล็กๆ แห่งนี้แน่นอน