เที่ยวเส้นทางตามรอยพ่อ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับชาวเมืองปากพนังคงจะจดจำวันเก่าๆ ที่เคยทำการเกษตรได้อย่างยากลำบาก ซึ่งมีต้นเหตุเกิดจากภาวะดินเปรี้ยว เพราะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลุ่มน้ำปากพนังที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองนครศรีธรรมราชต้องย่างเข้าสู่สภาวะวิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากในครั้งนั้น

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองต้องห้ามพลาด (6)

จากวันนั้นสู่วันนี้มากกว่า 20 ปี ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ทำการคิดค้น วิเคราะห์ และวิจัยหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่เว้นวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การก่อสร้างประตูระบายน้ำ การสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำ หาทางป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม จนวันนี้ลุ่มน้ำปากพนังได้ฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาให้กลับมาสู่สมดุลอีกครั้ง

เมื่อเราเดินทางมาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จุดแรกที่เราไปชมนั้นคือ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ หนึ่งในโครงการลุ่มน้ำปากพนัง และถือเป็นไฮไลท์ของโครงการอีกด้วย โดยชื่ออุทกวิภาชประสิทธิ เป็นนามพระราชทานที่เป็นมงคล มีความหมายว่า ความสามารถแบ่งแยกน้ำจืด-น้ำเค็มได้สำเร็จ

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองต้องห้ามพลาด (5)

นั่นคือมีการบริหารจัดการอย่างสมดุล สามารถปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งประตูระบายน้ำมีความสามารถเก็บกักน้ำจืดเหนือประตูระบายน้ำได้ 72 ล้านลูกบาสก์เมตร มี 10 ช่องบานระบายและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำในอัตรา 1,246 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

สำหรับพื้นที่ของดินแดนลุ่มน้ำปากพนังนั้น เรียกได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ในปัจจุบันโครงการได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้มากมาย อีกทั้งยังดูแลชาวบ้านจำนวนไม่น้อยให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ด้วยการสอนทำเกษตร ทั้งการผลิตข้าวและตาลจาก เป็นต้น

เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองต้องห้ามพลาด (7)

นอกจากเราจะได้ชมความยิ่งใหญ่จะประตูระบายน้ำฯ แล้ว ภายในโครงการยังมี พระตำหนักประทับแรมปากพนัง ซึ่งเป็นพระตำหนักแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ก่อสร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการสร้างบ้านให้พ่อ

เป็นสถาปัตยกรรมภาคใต้ หลังคาเป็นทรงบรานอร์และใช้หลังคาสีน้ำเงินซึ่วเป็นสีเอกลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  ภายในประกอบไปด้วยห้องบรรทม พระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ ท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยงและบ้านพักรับรองสำหรับเหล่ามหาดเล็ก ข้าราชบริพารและผู้ตามเสด็จ

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามบริเวณลุ่มน้ำปากพนังและชมโครงการดีๆ ของพ่อแบบนี้ก็สามารถแวะมากันได้ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง แล้วคุณจะได้รู้ว่าความรักและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลจนหาที่สุดมิได้จริงๆ

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ตั้ง : ม.5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เวลาเปิด – ปิด : 09.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ : 075 516127-8

การเดินทาง : จากตัวเมืองวิ่งไปทาง อ.ปากพนัง ประมาณ 35 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 4-13 เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกไป อ.ปากพนัง ฝั่งตะวันออก ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปตามถนนปากพนัง-เชียรใหญ่ ประมาณ 2 กม. ถึงโครงการฯ