เที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาท เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล จ.ชุมพร

คำจำกัดของคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ของแต่ละบุคคลล้วนแตกต่างกันออกไป หากลองถามผู้คนที่ใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองหลวงก็จะได้คำตอบที่ต่างกับคนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด เพราะบรบทของพื้นที่และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้คำตอบที่ได้แตกต่างกันออกไปด้วย แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็มีคำจำกัดความที่เป็นของตนเอง และไม่เบียบดเบียนผู้อื่นก็คงเพียงพอแล้ว

เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus (14)

หากใครที่ชื่นชอบการออกเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร รักที่จะเข้าใจและเรียนรู้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในเมืองไทยนั้น มีมากมายกระจายอยู่ทุกภาค จะเห็นได้ว่า ประชาชนในประเทศไทยน้อมนำเอาคำสอน มาใช้ในชีวิต เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและยังส่งต่อประโยชน์เหล่านี้สู่คนที่ต้องการเรียนรู้และนำหลักเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองมากที่สุด

สวนลุงนิล จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่จะทำให้ทุกคนที่สนใช้หลักเศราฐกิจพอเพียงนั้น ได้เข้ามาเรียนรู้ที่สวน และได้รับการถ่ายทอดปรสบการณ์โดยตรงจากลุงนิล ผู้ป็นเจ้าของสวนแห่งนี้

เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus (18)

ลุงนิล หรือ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ นับเป็นหนึ่งใน 25 ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คัดเลือกขึ้นมาเป็นปราชญ์เกษตรกรนำร่อง เพื่อขยายองค์ความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้านและผู้คนที่สนใจ และยังเป็นเจ้าของรางวัล Tourism Awards ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นอีกด้วย

เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus (12)

เริ่มแรกลุงนิลเจ้าของสวน ได้ใช้พื้นที่ 17.13 ไร่ทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือการปลูกต้นทุเรียนกว่า 700 ต้น แต่ไม่ได้ศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการทำสวน หรือการจัดการ จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ และต่อมาทำให้เกิดหนี้สินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวครั้งนี้

จุดเด่นของที่นี่คงเป็นการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำให้ชีวิตที่เคยประสบปัญหาเรื่องหนี้สิน หรือเรื่องอื่นๆ ที่ล้มเหลว ให้กลับมาตั้งต้นชีวิตและเริ่มนับหนึ่งใหม่ มีความรอบคอบ รู้จักพอประมาณ และรู้จักตนเองมากขึ้น จึงทำให้ลุงนิลผ่านวิกฤตชีวิตในช่วงนั้นมาได้ จนถึงวันนี้สวนลุงนิลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริง

เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus (7)

ต่อมาลุงนิลได้จัดแบ่งพื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก เป็นรูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วในสวนลุงนิล ถูกใช้ประโยชน์ ไม่ถูกปล่อยให้ว่างเปล่า ในปัจจุบันสวนลุงนิลเป็นสวนที่มีการปลูกพืช 9 ชั้น มีลักษณะคล้ายกับคอนโดสูง ซึ่ง พืชคอนโด 9 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 สร้างบ่อน้ำเพื่อเลี้ยงปลา ชั้นที่ 2 ปลูกพืชใต้ดิน ประเภทหัว อย่างเช่น กระชาย ข่าเหลือง ต่อมาคือชั้นที่ 3 เป็นการปลูกพืชหน้าดิน ตัวอย่าง พริกขี้หนู ยอดเหลียง เป็นต้น คอนโดชั้นที่ 4

เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus (8)

ลุงนิลปลูกส้มจี๊ดมากกว่า 1,000 ต้น ชั้นที่ 5 ทำการปลูกกล้วยเล็บมือนาง ต่อมาคือชั้นที่ 6 เป็นการปลูกผลไม้ คือ ทุเรียน ชั้นที่ 7 ก็ยังเป็นผลไม้ที่หลากหลายขึ้น อย่าง ลองกอง มังคุด รวมถึงพริกไทยทุกชนิดอีกด้วย โดยให้เครือของพริกไทย เลื้อยไปตามต้นไม้ที่ปลูกไว้ เป็นการเลี้ยงพืชแบบกาฝาก ส่วนชั้นที่ 8 ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา และชั้นสุดท้ายคือชั้นที่ 9  นำต้นยางนามาปลูกกว่า 150 ต้น

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการเลี้ยงสุกร ไม่ว่าจะเป็นการนำมูลไปขายเป็นปุ๋ย หรือจะนำพืชผล ที่เป็นผลผลิตจากสวนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้เกิดรายได้เสริมมากขึ้น

ปัจจุบันสวนลุงนิล ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ หรืออาจจะนำสิ่งที่ได้ไปเผยแพร่ ส่งต่อให้กับบุคลอื่นๆ ที่สนใจเรื่องราวดีๆ แบบนี้ต่อไป

หากใครที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แถมยังได้เที่ยวชมสวนที่อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยพรรณพืชนานาพันธุ์ มีทั้งพืชผล พืชสวน และการเลี้ยงสัตว์ พร้อมๆกับเรียนรู้ผู้ที่เคยประสบปัญหา และต่อสู้กับชีวิต จนประสบความสำเร็จ และได้ซื้อของฝากที่เป็นผลผลิตจากสวนลุงนิลแท้ๆ รับรองว่าไม่ผิดหวัง

อย่ามัวรอช้า หากมีเวลาว่าง วางแผนการเดินทาง ศึกษาข้อมูลสวนลุงนิล จังหวัดชุมพร ที่ยินดีและพร้อมต้อนรับทุกๆ คนอยู่เสมอ

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ตั้ง : หมู่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เบอร์โทร : 0-8746-6059-6, 0-8791-4214-2

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 จากสี่แยกปฐมพรถึงกิโลเมตรที่ 50 แล้วกลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู้สวนลุงนิล โดยมีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

Website : http://www.suanloongnil.com/

Facebook : www.facebook.com/สวนลุงนิล

ศึกษาดูงานแบบพักค้างคืน: ค่าใช้จ่าย  700 บาท/คน/คืน ที่พักโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ เข้าฐานความรู้ทุกฐานแล้วแต่เวลาจะอำนวย  **

ศึกษาดูงานครึ่งวัน (เช้า/บ่าย) : ค่าใช้จ่าย 150 บาท/คน พร้อมอาหาร 1 มื้อ  เข้าฐานความรู้  2 ฐาน  **

ศึกษาดูงานแบบเลือกช่วงเวลา: ค่าใช้จ่าย 100 บาท/คน พร้อมอาหารว่าง (พักเบรค) 1 ชุด เข้าฐานความรู้  2 ฐาน  **

** มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าวิทยากรและอุปกรณ์ในการเรียนรู้  500 บาท/คน  (ฐานคนมีน้ำยา, ฐานคนเลี้ยงผึ้ง, ฐานอาหารไทย จีน อิสลาม ฝรั่ง)

#—————–#

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ชวนเที่ยวเมืองไทย พลัสความสุขยกกำลังสอง กับ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus ที่รอให้ทุกคนออกไปค้นหา…