งาน “เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดงาน “เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2560 และชมพิธีแห่นางดาน อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชและสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

สงกรานต์แห่นางดาน นครศรีธรรมราช 1

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมือง มีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเมือง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ

ส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์นั้นมี หอพระอิศวร เสาชิงช้า / หอพระนารายณ์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิมานของพระอิศวร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผนวกเอางานแห่นางดานซึ่งเป็นหนึ่ง เดียวของประเทศไทยมาร่วมอยู่ในงานเทศกาลสงกรานต์ด้วย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องประเพณีที่เก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในนครศรีธรรมราช

สงกรานต์แห่นางดาน นครศรีธรรมราช 2

ห้ามพลาด!!! “สงกรานต์แห่นางดาน” ประเพณีเป็นเอกลักษณ์แห่งนครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย วันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 07.00 น. พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช วันที่ 12 เม.ย. 60 เวลา 17.00 น. ประกอบพิธีพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แห่ง และแจกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 เม.ย. 60 วันมหาสงกรานต์ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง หนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย นำมาประดิษฐานที่สนามหน้าเมือง เพื่อสักการบูชาและสรงน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ สนามหน้าเมือง โดยมีกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย เวลา 10.00 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากหอพระพุทธสิหิงค์ข้างศาลากลางจังหวัด ไปประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง ประกอบพิธีทางศาสนา สรงน้ำพระพุทธิสิหิงค์ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้สูงอายุ ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ชมการละเล่นต่างๆ เวลา 18.00 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ กลับสู่หอพระพุทธสิหิงค์

วันที่ 14 เม.ย. 60 เวลา 17.00 น. พิธีแห่นางดาน ชมการแสดง Light And Sound แสง เสียง สื่อผสม อลังการนางดานตำนานเมืองนครฯ ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยเริ่มพิธีบวงสรวง ณ ฐานพระสยม ใกล้กับตลาดท่าชีและ เคลื่อนขบวนสู่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และในวันที่ 15 เม.ย. 60 เวลา 16.00-21.00 น. จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวนครศรีธรรมราชให้ชมกัน และอร่อยเพลินไปกับขนมพื้นบ้านนานาชนิด รวมถึงอาหารพื้นบ้านอีกมากมายด้วย ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-6515-6 หรือที่เทศบาลนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880-2