มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม ปี 2560

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กำหนดจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม” ตอนท่องเที่ยวสุขใจ กินกุ้งตัวใหญ่ ไปหุ่นขี้ผึ้ง ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 4

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต สินค้าประมงของจังหวัดนครปฐมให้มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ของธุรกิจประมงในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการนำทรัพยากรประมงมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เชื่อมโยง และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้ส่งออกต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำให้เข็มแข็งครบวงจร

มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 2

ภายในงานพบกับการออกบูธจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ที่พัก ในจังหวัดนครปฐม ถนนคนเดินย้อนยุค จำหน่ายของฝากของที่ระลึก การจัดนิทรรศการ “นครปฐม เมืองแห่งการประมงที่ก้าวหน้าและยั่งยืน” บริการรถรางนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในอำเภอนครชัยศรี การแข่งขัน กินสัตว์น้ำ หลากหลายชนิด อาทิ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลานิล เนื้อจระเข้ ฯลฯ

มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 3

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดและแข่งขัน ระบายสี วาดภาพสัตว์น้ำ ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมากมาย กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประมง

มหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 1

ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าแปรรูป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มากมาย เวทีการให้ความรู้ แนะนำอาชีพ และสาธิตทางด้านประมง

พิเศษ สุดๆ กับการเปิดตัวครั้งแรกของโต๊ะจีนซีฟูดส์ที่แรกและที่เดียวของจังหวัดนครปฐม งานนี้งานเดียวเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340034 – 6
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทร. 034-332607,034-332061