ชวนประกวดภาพ Online “เที่ยวเนิบช้า…ออกค้นหาความสุขที่น่าน แพร่”

ชวนส่งภาพประกวด Online “เที่ยวเนิบช้า…ออกค้นหาความสุขที่น่าน แพร่” ลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 105,000 บาท

ระยะเวลา 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2559 ส่งภาพเข้าประกวดทาง online ตัดสินการประกวด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ประกวดภาพ Online เที่ยวเนิบช้า ออกค้นหาความสุขที่ น่าน แพร่ (2)

ประเภทภาพศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญ

รางวัลที่ 1 : 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัลอื่นๆ) / รางวัลชมเชย 1 : 2,000 บาท / รางวัลชมเชย 2 : 1,500 บาท / รางวัลชมเชย 3 : 1,500 บาท

ประเภทภาพธรรมชาติ

รางวัลที่ 1 : 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัลอื่นๆ) / รางวัลชมเชย 1 : 2,000 บาท / รางวัลชมเชย 2 : 1,500 บาท / รางวัลชมเชย 3 : 1,500 บาท

ประเภทภาพวิถีชีวิต (สะท้อนถึงความเป็นน่าน แพร่)

รางวัลที่ 1 : 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัลอื่นๆ) / รางวัลชมเชย 1 : 2,000 บาท / รางวัลชมเชย 2 : 1,500 บาท / รางวัลชมเชย 3 : 1,500 บาท

รางวัล Popular Vote (ยอด like สูงสุด 3 อันดับแรก)

รางวัลที่ 1 : ของที่ระลึกจากสายการบินนกแอร์ สาขาแพร่
(พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 2: ของที่ระลึกจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ (พร้อมเกียรติบัตร) / รางวัลที่ 3:ของที่ระลึกจากหอการค้าจังหวัดน่าน (พร้อมเกียรติบัตร)

หลักเกณฑ์การประกวด

หลักเกณฑ์ทั่วไป

หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นี้ คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน และสามารถเรียกคืนรางวัลได้

การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

(1). ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในจังหวัดน่าน แพร่ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

(2). ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และกล้องถ่ายภาพดิจิตัล ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยภาพนั้นต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 2Mb ขึ้นไป ด้วยนามสกุลภาพ JPEG หรือ JPEG ที่แปลงไฟล์ภาพมาจาก RAW ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่พิจารณาภาพที่ส่งมาเป็นไฟล์ RAW

(3). ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

(4). ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบภาพ ที่ปรากฏในขณะกดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือ ตัดส่วนของภาพได้ (Crop)

และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง (Colour / Brightness) น้ำหนักของภาพ (Contrass) และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

(5). การใช้ Application ใดๆ ในโทรศัพท์มือถือ ตกแต่งภาพตามข้อ 4. นั้น ต้องไม่เป็นการใช้เทคนิค HDR ปรับภาพ, ไม่เป็นการปรับภาพให้สีเพี้ยนเกินจริง, ไม่เป็นการปรับภาพให้ดูหลอกตาผิดธรรมชาติ หรือใช้เทคนิคอื่นๆ ที่ทำให้ภาพต่างจากสิ่งที่เป็นจริง กรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาภาพนั้นๆ

(6). ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ภาพ

(7). ภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ททท. สำนักงาน แพร่ แต่หากเจ้าของภาพมีความประสงค์จะขอนำภาพนั้นไปใช้ ในเชิง CSR หรือ PR (ไม่ใช่เชิงพาณิชย์) ก็สามารถติดต่อขออนุญาตมาที่ ททท. สำนักงาน แพร่ ได้ เป็นกรณีๆ ไป

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

(1). ให้ผู้เข้าประกวดภาพ post ภาพ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และแพร่ ลงใน Facebook หรือหน้า Fanpage ของตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ภาพที่ post นอกเหนือระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรรมการจะไม่รับพิจารณา

(2). ภาพที่ post ทุกภาพ ผู้ส่งเข้าประกวด ต้องบอกวันเวลา, สถานที่, ชื่อภาพ, บรรยายภาพสั้นๆ ประกอบมาด้วย

(3). ตามข้อ 2. การ post ทุกภาพ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้อง set ค่าหน้า Facebook ของตนเอง ให้เป็นแบบ “สาธารณะ” (Public) เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการกด Like, Comment, Share อย่างอิสระ

(4). ในการ post ทุกภาพ ผู้ส่งเข้าประกวด ต้องติดแฮชแท็ก (Hashtag) #PhotocontestNanPhrae2016 และ Tag เพื่อนจำนวน 5 คนขึ้นไป เพื่อให้การสืบค้นรวบรวมภาพในภายหลังได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรรมการสามารถค้นหาภาพของผู้ส่งเข้าประกวด มารวบรวม แล้วตัดสินได้ในเวลาที่กำหนด

(5). เมื่อ post ภาพเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ส่งเข้าประกวดต้องทำการ cap หน้าจอ Facebook ที่ post รูปไปแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบหากภาพนั้นได้รับรางวัล

(6). ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทที่ตนเองสามารถส่งได้ จำกัดคนละไม่เกิน 3 ภาพต่อประเภท (มี 3 ประเภท คือ 1). ภาพศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญ 2). ภาพธรรมชาติ 3). ภาพวิถีชีวิตที่สะท้อนความเป็นน่าน แพร่) เท่ากับว่าในการประกวดครั้งนี้ ผู้ส่งภาพแต่ละคน สามารถส่งภาพเข้าร่วมได้สูงสุด คนละ 9 ภาพเท่านั้น

การตัดสิน

(1). ภาพที่ดีที่สุด ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 ภาพ จะได้รับการนำไป post รวมกัน (โดยไม่ระบุชื่อเจ้าของภาพ มีแต่รหัสประจำภาพ เพื่อความยุติธรรม) ใน Facebook ของ ททท. สำนักงาน แพร่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2559

เพื่อให้เกิดการกด like, comment, share หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำการพิจารณาตัดสินภาพในรอบสุดท้าย แล้วประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทาง Facebook ของ ททท. สำนักงาน แพร่ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

(2). ภาพถ่าย 30 ภาพที่ผ่านเข้ารอบแรก และ online ขึ้นในหน้า Facebook ของ ททท. สำนักงาน แพร่ ตามข้อ 1. แล้วนั้น เมื่อครบกำหนด 10 วัน (1-10 สิงหาคม 2559) ภาพใดมียอด like สูงสุด จะได้รับรางวัล Popular Vote เรียงตามละดับ 1, 2, 3

(3). เงินรางวัลและของรางวัลที่ได้รับจากการตัดสินทั้งหมด จะถูกโอน หรือจัดส่ง ไปยังเจ้าของภาพที่ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

กำหนดการ

– Post ภาพเข้าประกวดใน Facebook ของท่านได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
– ตัดสินและประกาศผลการประกวดภาพ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางบอร์ดประกาศ ณ สำนักงาน ททท. สำนักงานแพร่ และทาง https://www.facebook.com/tat.phrae/

ติดต่อสอบถาม

ททท. สำนักงานแพร่ โทร. 054-521-1127
อีเมล tatphrae@tat.or.th, tatphrae@gmail.com
www.gotravelphoto.com, gotravelphotos@gmail.com

นักท่องเที่ยวผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ รวมไปถึงที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทาง ได้ที่ (ททท.) สำนักงานแพร่ พื้นที่รับผิดชอบ  แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์) โทร. 0-5452-1127

#————————-#

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ชวนเที่ยวเมืองไทย พลัสความสุขยกกำลังสอง กับ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus…เมืองสวยห้ามพลาด ที่รอให้ทุกคนออกไปค้นหา…