คู่รักพลาดไม่ได้! ประเพณีตักบาตรขนมครกและน้ำตาลทราย ปี 2559

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ร่วมกับ วัดแก่นจันทน์เจริญ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และชาวตำบลบางพรม

กำหนดจัดงาน “ประเพณีตักบาตรขนมครกและน้ำตาลทราย” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 07.00 – 14.30 น. ณ วัดแก่นจันทน์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเพณีตักบาตรขนมครก ปี 2559 เมืองต้องห้ามพลาด Plus สมุทรสงคราม 3

ประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกชาวตำบลบางพรม ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี โดยประเพณีตักบาตรขนมครกนั้น ได้มีการเลียนแบบมาจากประเพณีตักบาตรขนมเบื้องของพระราชพิธีในวัง และมีการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 สมัยที่พระครูสุนธร สุตกิจ (หลวงปู่โห้) เป็นเจ้าอาวาส

โดยในปัจจุบัน อบต.บางพรมจึงได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลบางพรม พุทธศาสนิกชน นักเรียน อาจารย์ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดประเพณีตักบาตรขนมครกและน้ำตาลทรายด้วยความศรัทธาและความเชื่อที่หลากหลาย ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย

จนกระทั่งปัจจุบันมีความเชื่อกันว่า “ขนม ค-ร-ก” หรือ “ขนม คน-รัก-กัน” นั้น เป็นขนมที่หอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิ บรรจงหยอดลงหลุม พอสุกได้ที่ก็แคะจากหลุม แล้วนำมาวางคว่ำหน้าซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะได้ครองรักอยู่คู่กันตลอดไป

ประเพณีตักบาตรขนมครก ปี 2559 เมืองต้องห้ามพลาด Plus สมุทรสงคราม 2

ส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็จะทำให้พบเนื้อคู่เหมือนขนมครกที่ต้องมี 2 ฝา และมีความรักหวานมันนุ่มละมุนลิ้นเหมือนรสชาติของขนมครกนั่นเอง และในปีนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การสาธิตวิธีการโม่แป้งแบบโบราณ การแข่งขันกินขนมครกวิบาก การแข่งขันขูดมะพร้าวลีลา  และการแสดงตนตรีไทย เป็นต้น

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือคู่รักมาร่วมกันตักบาตรขนมครก เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย  อีกทั้งยังเป็นการทำบุญที่แตกต่างจากการทำบุญรูปแบบอื่นๆ และจะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขหอมหวานเหมือนขนม ค-ร-ก หรือ ขนม  คน-รัก-กัน นั่นเอง

ประเพณีตักบาตรขนมครก ปี 2559 เมืองต้องห้ามพลาด Plus สมุทรสงคราม 1

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม โทร. 0 3473 0516 หรือ วัดแก่นจันทร์เจริญ โทร. 0 3476 1510 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672