ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม Travel Blogger Challenge 2017 จ.ราชบุรี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม  Travel Blogger Challenge 2017: เที่ยวแบบอาร์ตๆ เมืองต้องพลาด จ.ราชบุรี

ราชรี2

1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการคัดเลือกการแข่งขัน หรือมูลค่าของรางวัลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประทศไทย มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เริ่มการแข่งขัน

3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหา และภาพที่นำมาโพสต์เท่านั้น หากมีการโต้แย้งลิขสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเนื้อหา และภาพ ที่ใช้คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจากส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงาน ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทันที

4. ผู้จัดกิจกรรมขอพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจากอัลบั้มภาพ และเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความหยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ส่อเสียด ดูหมิ่นบุคคลที่ 3 หรือ กระทบสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือยุ่งเกี่ยวการเมือง

5.ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ภายใน 2 วัน ทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกท่านอื่น  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมของบุคคลนั้นได้ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

7. ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ ททท. และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน ตกลง และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการแข่งขัน Travel Blogger Challenge 2017:  เที่ยวแบบอาร์ตๆ เมืองต้องพลาด จ.ราชบุรี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านคัดเลือกเข้าแข่งขัน มีความยินดีและยินยอมให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีสิทธินำข้อความ และรูปภาพที่ประชาสัมพันธ์ในเพจ และ/หรือภาพถ่ายในกิจกรรมนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และกิจการเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ทาง ททท. จะใส่เครดิตและที่มาของภาพและข้อความให้กับบล็อกเกอร์ทุกครั้ง

10.หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดกิจกรรมได้ทาง Inbox: https://www.facebook.com/12citieshiddengems/messages/