ขนำ Fruit farm & Café อ.เมืองจันทบุรี 

ขนำ Fruit farm & Café  อ.เมืองจันทบุรี

รายละเอียดโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหาร 5% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

ระยะเวลาการใช้ส่วนลดตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลร้าน :

ที่ตั้ง : ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

โทรศัพท์ : 06 2556 3136