Cafe’ Society-คาเฟ่ โซไซตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

Cafe’ Society-คาเฟ่ โซไซตี้ ราชบุรี

รายละเอียดโปรโมชั่น:  มอบส่วนลด 5 %  เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาในการใช้ส่วนลด: ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลร้าน: 

ที่ตั้ง: 19/1-2 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เปิดปิดเวลา: 10.00-20.00 น.

โทรศัพท์ : 082 297 7570

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/CafeSocietyRatchaburi