ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน กับงานผ้าฝ้ายป่าซาง

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน กับงานผ้าฝ้ายป่าซาง ในงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 และงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง 3

“ตำบลแม่แรง” แหล่งกำเนิดผ้าฝ้ายทอมืออันเลื่องชื่อของจังหวัดลำพูนมาแต่โบราณกาล ตามตำนานกล่าวว่า ยุคเก็บผักใส่ซ้า(ตะกร้า) เก็บข้าใส่เมือง ได้มีผู้คนอพยพมาจากเมืองยอง ประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอ ป่าซาง และมีการทอผ้าฝ้ายใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน

ต่อมาได้มีการขยายครอบครัวกลายเป็นชุมชนใหญ่ และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเก่าแก่ไว้ โดยเฉพาะความโดดเด่นทางศิลปหัตถกรรม การทอผ้าฝ้ายที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมานานนับ 200 ปี

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง 5

ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายให้มีความทันสมัย กลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้าย อาทิ เสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ มีการผลิตออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้าย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวงเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากหลายและน่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือ หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน ในการจัดงานดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวง และได้กำหนดการจัดงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก จัดขึ้นช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี และกำหนดระยะเวลาจัดงานแต่ละปี จำนวน 4 วัน

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง 4

ในปัจจุบันบ้านหนองเงือกได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำหลักของเครือข่ายกลุ่มผ้าทอของจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านดอนหลวง ฝ้ายทอมือของหมู่บ้านหนองเงือกยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ชาวบ้านหนองเงือกได้สืบสานการทอผ้าฝ้ายและกรรมวิธีจากบรรพบุรุษ

โดยการจัดงานดังกล่าวจัดในรูปแบบล้านนาโดยใช้สถานที่บริเวณลานหน้าวัดหนองเงือก หมู่บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ในการเล่าขานตำนานการทอผ้าฝ้ายทอมือของบ้านหนองเงือก 12 ขั้นตอนอันเลื่องชื่อ ชมและสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมของชาวยองที่เรียบง่าย

สำหรับการจัดงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง กำหนดให้วันแรกของการจัดงานคือวันศุกร์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี และกำหนดระยะเวลาจัดงานแต่ละปี จำนวน 5 วัน ให้มีลักษณะเป็น “กาดปื้นเฮือน” จะเป็นช่วงเวลาของการลดราคาสินค้าประจำปี (สินค้าหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองโดยนักท่องเที่ยวสามารถทดลองทอผ้าฝ้ายได้โดยมีชาวบ้านคอยให้คำแนะนำ การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง(กาดหมั้ว) ลานขันโตก ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านและนักเรียนในตำบลแม่แรง

รวมถึงการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าทอ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายแห่งมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ด้วยเสียงเพลงสะล้อ ซอ ซึง ที่บรรเลงขับกล่อมตลอดการจัดงาน

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง 1

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลแม่แรงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานลำปาง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งผ้าฝ้ายทอมือ และวิถีชีวิตชุมชนชาวยองป่าซาง ได้ที่บ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ตามโครงการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน งานผ้าฝ้ายป่าซาง กับงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ณ หมู่บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 และงานแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 ณ หมู่บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อย่าลืมแวะมานะคะ…งานนี้มีปีละครั้ง ไม่มาไม่ได้แล้ว….เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง